Milloin sähköpotkulaudan renkaat tulisi vaihtaa?

Kulumisen vaikutukset

Liian kuluneella renkaalla ajaminen vaikuttaa moneen asiaan. Kun renkaan pinnassa oleva kuvio katoaa, renkaan pito vähenee. Lisäksi renkaan pintaan voi syntyä “aaltoja”, jotka näyttäytyvät ajaessa lisääntyneenä tärinänä. Tärinä tuntuu erityisen ikävältä, jos sen aiheuttaa eturengas. Eturenkaan aiheuttamana tärinä tuntuu ohjauspylväässä sekä tangossa. Sen sijaan takarenkaan aiheuttama tärinä tuntuu lähinnä jaloissa.
Äärimmäisen kulutuksen oire on renkaan puhkeaminen, ja se voi tapahtua monesta syystä. Terävät irtokivet — hyvin pienetkin — voivat aiheuttaa renkaan puhkeamisen, ja renkaan ohentuessa riski tälle kasvaa. Jos renkaan ajaa aivan viimeisilleen, renkaan langoilta näyttävät vahvikkeet tulevat näkyviin renkaan ulkopintaan. Lopulta rengas puhkeaa, kun pinta kuluu liian ohueksi. Viimeinen ja yleisin puhkeamisen tapa on sisärenkaan ja ulkorenkaan välisen hankautumisen aiheuttama puhkeaminen. Tämän voi estää tarkastamalla ilmanpaineet säännöllisesti. Liian pienen ilmanpaineen takia sisärengas ei painaudu tarpeeksi hyvin ulkorengasta vasten, joten sisärengas ei välttämättä liiku yhtä nopeasti kuin ulkorengas. Tämän tapahtuessa sisä- ja ulkorengas hankaavat toisiaan vasten. Lopulta hankauksen takia ulkorenkaan vahvikkeet tulevat näkyviin sisäpuolelta, ja vahvikkeet puhkaisevat sisärenkaan. Tämän takia on tärkeää tarkastaa ulkorenkaan kunto myös sisäpuolelta, sillä ulkorengas voi puhkaista uuden sisärenkaan nopeasti, jos vahvikkeet näkyvät. Aina pelkän sisärenkaan vaihtaminen ei siis riitä, vaikka renkaan ulkopinta ei olisi kulunut. Puhkeamistavoista tämä on yleisin, koska sitä on hankala havaita ennen lopullista puhkeamista.
Täyskumirenkaat eivät voi puhjeta. Niissä kuluminen näkyy pelkästään kuvion häivettymisenä ja renkaan ohentumisena. Täyskumirengas kestää huomattavasti pidempään kuin ilmatäytteinen rengas, mutta aiheuttaa ajaessa enemmän tärinää.

 

Renkaiden kuluminen sisältä
Ulkorenkaan sisältä paljastuvat vahvikkeet ovat seuraus liian matalasta rengaspaineesta. Vahvikkeet puhkaisevat sisärenkaan. Vasemman puoleisessa renkaassa vaaleat vahvikkeet näkyvät selvästi ja tällainen rengas kannattaa aina uusia sisärenkaan vaihdon yhteydessä.

Milloin rengas kannattaa vaihtaa?

Puhkeamispisteeseen ei renkaita kannata käyttää. Renkaat on hyvä vaihtaa, kun pinta on keskeltä täysin sileä. Renkaiden vaihtoa ei kannata lykätä, vaikkei olisi huomannut ajomukavuudessa merkittävää eroa. Renkaat kuluvat hitaasti, joten pitkän aikavälin muutoksia on hankala huomata. Kun uudet renkaat on asennettu, ajomukavuus ampaisee ylöspäin ja ero on helpommin huomattavissa. Samalla välttyy renkaan puhkeamiselta.
Jos renkaisiin on osunut terävä kivi, joka on aiheuttanut reiän renkaan pintaan, on renkaat järkevää vaihtaa. Soralla ajettaessa samaan kohtaan osuu helposti uusia kiviä, jotka voivat päästä ulkorenkaasta läpi ja puhkaista sisärenkaan.
Jos sisärengas puhkeaa esimerkiksi sisä- ja ulkorenkaan hankautumisen takia, täytyy rengas vaihtaa välittömästi. Ulkorenkaan kuluminen vauhdittuu merkittävästi sisärenkaan puhjetessa. Jos sisärenkaan vaihtaa nopeasti puhkeamisen jälkeen, voi ulkorengas vielä olla toimintakykyinen. Puhjenneella renkaalla ajaminen johtaa väistämättä sekä sisä- että ulkorenkaan vaihtamiseen.
Molemmat renkaat eivät välttämättä kulu tasaisesti, koska takarenkaalle kohdistuu ajettaessa enemmän painoa. Yleensä toinen renkaista saavuttaa siis vaihtamista vaativan kulutuspisteen aikaisemmin, ja kyseinen rengas on hyvä vaihtaa uuteen jo ennen toisen renkaan vaihtamista.

Renkaiden kuluminen
Äärimmäinen renkaiden kulutus voi johtaa vahvikkeiden näkymiseen renkaan ulkopuolelta. Ajaminen yhtä kuluneella renkaalla on vaarallista, koska se voi puhjeta pamahtaen kesken ajon.

Renkaiden kulumista voi hidastaa

Erityisen tärkeä asia renkaiden kulumisen hallitsemisessa on rengaspaineiden tarkastaminen säännöllisesti — noin 2-3 viikon välein. Se estää sisärenkaan ennenaikaisen puhkeamisen. Myös ajotyylillä voi vaikuttaa renkaiden kulumiseen: äkkijarrutukset ja nopeat kiihdytykset kuluttavat rengasta nopeammin. Rengaspaineiden säännöllinen tarkastaminen on kuitenkin tehokkain keino renkaan kulumisen hidastamisessa.

Jos kokee vaihtavansa ilmatäytteisia renkaita liian usein, kannattaa harkita täyskumirenkaisiin siirtymistä. Täyskumirenkaat kestävät huomattavasti ilmatäytteisiä renkaita pidempään, ne eivät voi puhjeta, eikä rengaspaineista tarvitse huolehtia. Täyskumirenkaat eivät ole aivan yhtä mukavia ajettaessa kuin ilmatäytteiset renkaat, koska ne täristävät hieman enemmän. Jotkin täyskumirenkaat joustavat paremmin, jolloin ne lähenevät ilmarenkaita ajomukavuudeltaan. Esimerkiksi Xiaomeihin lisävarusteena saatava Gravel-täyskumirengas on erityisen joustava ja hunajakenno-rengaskin on hieman joustavampi kuin edullisin Xiaomin täyskumirengas.