Tietosuoja

Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja sinulta kerätään ja miten niitä käytetään. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti Enet Oy -nimistä yritystä, y-tunnus: 2997456-2 (jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Tätä verkkokauppaa ja siihen liittyviä toimintoja kutsutaan jäljempänä ”Sivustoksi”.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Käyntiosoite: Kiertotähdentie 9 ovi 11, 20200 Turku
Postiosoite: Malminkatu 2a B7, 20100 Turku (vain posti)
Puhelinnumero: 040 705 3200
Sähköposti: info@sahkopotkulaudat.fi

Yllä olevia yhteystietoja käyttäen voit pyytää milloin tahansa maksutta tietoa itseäsi koskevista tiedoista, jotka olemme tallentaneet, ja oikeuksistasi oikaista, estää ja poistaa kyseisiä tietoja.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä. Suurin osa henkilötiedoista, joita käsittelemme, saadaan suoraan Käyttäjältä tilauksen yhteydessä.

Käyttäjän tilauksen yhteydessä antamat tiedot

Kun Käyttäjä tekee tilauksen Sivustollamme, keräämme tietoja, joita tarvitaan tuotteiden toimitusta varten. Tilauksen yhteydessä keräämme joitakin henkilökohtaisia perustietoja, kuten:

 • Tilaajan nimi
 • Laskutusosoite
 • Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakastili

Tilauksen yhteydessä käyttäjällä on mahdollisuus luoda oma asiakastili, joka antaa salasanasuojatun suoran käyttömahdollisuuden käyttää tallentamiamme käyttötietoja. Kyseisen toiminnon avulla asiakas voi tarkastella mm. lopullisia, avoimia ja hiljattain lähettämiään tilauksia sekä hallita henkilötietojaan.

Sivuston käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Sivustoamme. Nämä tiedot käsittävät:

 • Käyttäjän aktiivisuuden Sivustolla, kuten Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä muut tiedot, jotka Käyttäjä lataa Sivustolle esim. lomakkeiden kautta.

Tiedot, jotka saamme automaattisesti Sivuston käytöstä

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja Sivustostamme, kuten:

 • Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen Sivuston käyttöön.
 • Tietoja laitteista, joita käytetään Sivustolle pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

Tilausten toimittaminen

Tietojenkäsittely koskee tietoja, jotka ovat meille välttämättömiä toimittaaksemme tilaukset Käyttäjälle sekä tarjotaksemme asiakaspalvelua tai laskuttaaksemme Käyttäjää. Tietojenkäsittely tässä tapauksessa perustuu Käyttäjän ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.

Sivuston kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Sivuston laatua, ratkaistaksemme Sivustollaa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme Sivuston ominaisuuksia Käyttäjää varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu kiinnostukseemme parantaa Sivustoamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä.

Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Sivustosta sekä kerätäksemme asiakaspalautetta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Henkilötietojen jakaminen

Saatamme antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • Kun se on laissa sallittu tai vaadittu.
 • Kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti.
 • Jos Palveluntarjoaja on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä.
 • Kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.

Palveluntarjoaja ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa Palveluntarjoajan luotetuista palveluntarjoajista kuitenkin toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien henkilötietoja Yhdysvaltoihin. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä tietosuojalausekkeessa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Lapsia koskevat tiedot

Sivustoamme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä “Rekisterinpitäjä” -osiossa annettuja yhteystietoja.

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme Sivustolla evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet, ja säilyttää mm. ostoskorin tiedot. Suurin osa käyttämistämme evästeistä katoaa Käyttäjän laitteelta automaattisesti selainistunnon päätyttyä. Tästä syystä niitä kutsutaan myös istuntoevästeiksi. Istuntoevästeitä tarvitaan esimerkiksi ostoskoritoiminnon ylläpitämiseksi. Käyttäjän henkilötietoja ei liitetä evästeisiin. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Turvallisuus

Palveluntarjoaja suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Tämä koskee sekä tilaus- että sisäänkirjautumistietoja. Käytämme tähän tarkoitukseen TLS- tai SSL-koodausjärjestelmää (Transport Layer Security, Secure Socket Layer).

Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin.

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuojapolitiikastamme tai -käytännöistämme. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä “Rekisterinpitäjä” -osiossa annettuja yhteystietoja.