Yli 25 kg sähköpotkulautojen liikennevakuutus 2024

1.5.2024 voimaan tulevaksi esitetyn lakimuutoksen myötä sähköpotkulauta on vakuutettava, jos sen paino on yli 25 kiloa tai sen huippunopeus on yli 25 kilometriä tunnissa.

 • Liikennevakuutettava:
  • Yli 25 kg painoiset sähköpotkulaudat.
 • Ei tarvitse vakuuttaa:
  • Enintään 25 kg painoiset sähköpotkulaudat joiden moottorin teho on enintään 1 kW ja huippunopeus enintään 25 km/h.

Muutos liikennevakuutuslakiin 1.5.2024

Hallitus on esittänyt EU:n liikennevakuutusdirektiiviin perustuvaa muutosta liikennevakuutuslakiin, jonka myötä rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet, kuten sähköpotkulaudat on vakuutettava, jos ne ylittävät laissa säädetyt nopeus-, teho- tai painorajat. Yksityiskäytössä oleva sähköpotkulauta on vakuutettava, jos se painaa yli 25 kg tai sen huippunopeus on yli 25 km/h tai teho yli 1000 W. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.5.2024.

Vakuutusvaatimus aikaisemmin

Vuonna 2016 päivitetyn sähköisiä liikkumisvälineitä koskevan lain mukaan sähköpotkulaudat kuuluvat kevyiden sähköajoneuvojen luokkaan. Kevyiden sähköisien ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 25 km/h ja suurin sallittu teho 1 kW. Muita kevyiden sähköajoneuvon vaatimuksia sähköpotkulautojen osalta ovat etuvalo, äänimerkinantolaite ja heijastimet sekä penkittömyys. Kyseisiä kevyitä sähköisiä ajoneuvoja ei ole tarvinnut vakuuttaa. Yli 25 km/h kulkevat tai yli 1 kW moottorilla varustetut sähköpotkulaudat taas on liikennevakuutettava, sillä niitä ei luokitella kevyiksi sähköisiksi ajoneuvoiksi.

Mikä muuttuu kun uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan?

1.5.2024 voimaan tulevan lakimuutoksen mukaan polkemista avustavia sähköpolkupyöriä lukuunottamatta kaikkiin yli 25 kg:n painoisiin ja/tai yli 25 km/h kulkeviin ajoneuvoihin tulee ottaa liikennevakuutus. Yli 25 kg painoiset ja/tai yli 25 km/h liikkuvat sähköpotkulaudat lukeutuvat ajoneuvoiksi ja ovat täten vakuutettavia.

Käytännössä suurin yksityiskäytössä olevia sähköpotkulautoja koskeva muutos on se, että yli 25 kiloiset laudat on vakuutettava tehosta ja huippunopeudesta riippumatta. Lakimuutoksen jälkeen alle 25 kiloiset, mutta yli 25 km/h kulkevat tai yli 1 kW tehoiset sähköpotkulaudat on liikennevakuutettava, kuten ennen lakimuutostakin. Lakimuutoksen jälkeen yli 25 kiloiset sähköpotkulaudat on vakuutettava vaikka niiden huippunopeus olisi enintään 25 km/h ja teho enintään 1 kW.

Sähköpotkulautojen liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus joka tulee ottaa lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Se korvaa liikenteessä aiheutuneet omaisuus- ja henkilövahingot toiselle osapuolelle sekä henkilövahingot omistajalle. Nykytietojen valossa sähköpotkulautojen kohdalla omaisuusvahinkoja ei kuitenkaan korvata. Sähköpotkulaudan kuljettajan vakuutusturva tulee sisältämään vain onnettomuudesta aiheutuneet sairaanhoitokulut. Tiedustelimme yli 25 kg sähköpotkulautojen liikennevakuutusten hintoja lakimuutoksen voimaantulon jälkeen, mutta vakuutusyhtiöt eivät osanneet antaa hinta-arvioita vielä maaliskuun alussa.

Sähköpotkulaudan tieliikennekäyttöön soveltuvuus

Sähköpotkulaudan omistajan tai ostajan tulee huomioida, että kaikki sähköpotkulaudat eivät sovellu lainkaan tieliikennekäyttöön. Yli 25 kilometriä tunnissa tai yli 1000 W tehoisilla ajoneuvoilla ei saa ajaa tieliikenteessä ilman rekisteröintiä, vaikka niihin ottaisi pakollisen liikennevakuutuksen. Nykyisten sähköpotkulautojen rekisteröinti esimerkiksi mopoksi ei onnistu, sillä sähköpotkulaudat eivät täytä mopoille asetettuja tyyppivaatumuksia.

Kannattaa myös huomioida että tietyt sähköpotkulautamallit ovat valmistajan rajoittamia 25 kilometrin tuntinopeuteen tai 1 kilowatin tehoon. Rajoittamattomana kyseiset laudat eivät ole tieliikennekelpoisia. Suurin osa yksityiskäyttöön tarkoitetuista ja myymistämme sähköpotkulaudoista ovat alle 1 kW tehoisia ja huippunopeudeltaan 25 km/h ja täten soveltuvat tieliikennekäyttöön – näistä useimmat ilman vakuutusta ja yli 25 kiloiset vakuutettuina. Ilmoitamme kaikista myymistämme laudoista painon, huippunopeuden ja tehon. Esimerkiksi 23,4 kg painoista, 500 W tehoista ja 25 km/h kulkevaa Yadea Elite Max -lautaa ei tarvitse liikennevakuuttaa.

Julkaistu 5.3.2024.

Lisää tietoa aiheesta:

 • Sähköiset liikkumavälineet / kevyet sähköajoneuvot: Traficom, Liikenneturva, Tukes
 • Kevyiden sähköisten liikkumisvälinen vakuuttaminen: Liikennevakuutuskeskus
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta: Eduskunta
 • Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano, Työryhmän mietintö: Valtioneuvosto

Muutamia esimerkkejä sähköpotkulaudoista, joita ei tarvitse vakuuttaa

19 vastausta artikkeliin “Yli 25 kg sähköpotkulautojen liikennevakuutus 2024”

  Eikö tuo liikennevakuutuksen vaatimus koske nimenomaan ”moottorin tehoa” eikä mitään hetkellistä huipputehoa?

   Hetkellisestä huipputehosta tai piikkitehosta ei ole erikseen mainintaa lakiesityksessä ja tällä hetkellä tuossa liikennevakuutuskeskuksen vakuuttamisohjeessa on seuraavanlainen tarkennus tehon liittyen: ”Maksimiteholla (kW tai W) tarkoitetaan liikkumisvälineen eteenpäin vieviä voimia. Esimerkiksi liikkumisvälineen tasapainoa ylläpitävän moottorin teho ei siis vaikuta vakuuttamisvelvollisuuteen. Käytännössä tällaisia tasapainoa ylläpitäviä moottoreita on esimerkiksi tasapainolaudoissa.” Eli esimerkiksi sähköpotkulaudoissa, joissa on kaksi moottoria tarkastellaan moottoreiden yhteenlaskettua tehoa.

  Jos mä maksan autosta vakuutusta vähän yli 200e vuosi niin miten vakuutusyhtiöt luulee notta mä maksasin 350-360 vuosi kontio kruiserista puhumattakaan notta kolmesta kolme kertaa tuo summa. Hulluksi on maailma mennyt. Siihen loppuu tämäkin harrastus. Kaikki romuksi. Hommaan mopon jossa siinäkin lienee halvempi vakuutus

  Täysin pähkähulluja hintoja. Jos kotivakuutus on aiemmin korvannu kaiken niin nyt pitäs maksaa kolmesta melkeen 1200e vuosi. Kaikki menee romuksi saman tien

  Mitenkäs senioriskootteri kontio..tarvinneeko vakuutuksia.kulkee max 25km/h

   Tässä hallituksen esityksessä (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_10+2024.aspx) ainakin kohdissa 2.2.1 Ajoneuvon määritelmä ja 4.2.3.1 Ihmisryhmät on käsitelty tarkemmin ”yksinomaan liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön tarkoitettuja pyörätuoliajoneuvoja”, joihin tuollainen senioriskootteri todennäköisesti luetaan silloin kun sitä kuljettaa liikuntaesteinen henkilö.

  Kyselin mökkirassina toimineelle Inokim OXO:lle vakuutuksen hintaa IF:stä: 380€ XD

   Kiva saada lisää hintaesimerkkejä 🙂 Vertailitko muiden vakuutusyhtiöiden hintoja tähän?

  Jos nuon kallis niin meillä menee sitten 3 kontio kruiseria romutukseen. Ei tuollaisiin summiin ole varaa.

  Ifistä kyselin hetki sitten Kontio Kruiser 2.0 mallille vakuutuksen hintaan niin 345€ per vuosi. Eli aika suolainen hinta tuntuupi olevan.

   Kiva saada hintaesimerkkejä eli kiitos kommentista! 🙂 Onnistuiko tarjouksen laskeminen suoraan skootterin merkin ja mallin perusteella? Kontion ja muiden raskaampien istuttavien fat-scootereiden tapauksessa voisi olettaa, suuri paino vaikuttaa osaltaan hintaa nostavasti.

  Mitä jos ostat potkulaudan jonka paino on vaikka 24kiloa ja siinä on ilmarenkaat ja haluaisit vaikka täyskumirenkaat ja silloinhan paino menee yli 25 kilon, katsotaanko laudan paino jostain rekisteristä vai punnitaanko se tien päällä?

   Hallituksen esityksen mukaan vakuuttamisvelvollisuutta arvioitaisiin ajoneuvon todellisten ominaisuuksien perusteella, eli olettaisin, että painavammat renkaat synnyttäisivät tällaisessa tapauksessa perusteen vakuuttamiselle. Alla lainaus esityksestä:

   ”Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus ja nettopaino ovat direktiivin käsitteitä, mutta niitä ei kuitenkaan määritellä direktiivissä. Ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus ja nettopaino voidaan päätellä pääsääntöisesti valmistajan ilmoittamien tietojen perusteella. Ajoneuvon rakenteellisella nopeudella tarkoitetaan ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän asettamaa tai muutoin teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa suurinta rakenteellista nopeutta. Ajoneuvon nettopainolla tarkoitetaan ajoneuvon painoa ajoneuvon ollessa käyttövalmiina. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvon akun paino laskettaisiin mukaan ajoneuvon nettopainoon. Sen sijaan kuljettajan painoa, pakkausmateriaalia, erillisiä lisävarusteita tai kuormaa ei laskettaisi mukaan ajoneuvon nettopainoon.

   Mikäli ajoneuvoa viritetään, säädetään sen nopeutta tai muutoin muutetaan ajoneuvon ominaisuuksia siten, että sen nopeus ylittää suurimman rakenteellisen nopeuden tai paino nettopainon, vakuuttamisvelvollisuutta voidaan arvioida ajoneuvon todellisten ominaisuuksien perusteella.”

  Jos on lauta jonka maksimiteho on 1600 W, mutta se on rajoitettu kulkemaan 25 km/h. Onko tämä tieliikennekelpoinen Suomessa?

   Tieliikenteessä sähköpotkulaudan teho saa olla enintään 1000 W. Eli ei riitä, että pelkästään huippunopeus on rajoitettu 25 km/h. Monissa sähköpotkulaudoissa myös tehon rajoittaminen on mahdollista.

  Ilmoitatteko tässä artikkelissa pikemmiten, kun saatte tietoa erilaisista vakuutettavista sähköpotkulaudoista? Epäröin turvallisemman laudan ostamista, kun en tiedä minkä mukaan vakuutushinta nousee.

   Päivitämme toki tätä artikkelia, jos tilanne muuttuu. Nykytiedon mukaan siis enintään 25 kg painoiset & enintään 1 kW tehoiset & enintään 25 km/h kulkevat laudat jäisivät vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle.

  Paljonko maksaa suunnilleen vuodessa liikennevakuutus yli 25 kg painoiselle sähköpotkulaudalle?

   Tarkempia hintatietoja meillä ei valitettavasti ole ainakaan vielä, mutta olettaisin, että vakuutuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä olisivat mm. paikkakunta, kuljettajan ikä ja potkulaudan malli eli välttämättä mitään yleispätevää vastausta tähän ei tulla saamaan. Tarjouksia kannattaa toki kysyä eri vakuutusyhtiöistä, koska niiden hinnoittelussa on luultavasti eroja ja kaikilla yhtiöillä ei välttämättä ole vielä edes sopivaa tuotetta tarjota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *